Przechowywanie żywności

Przechowywanie żywności Zamrażanie żywności w domu wymaga szczególnej uwagi. Nie znaczy to bynajmniej, że powinniśmy się bez tego obejść. Przyjemność jedzenia przetworów przygotowanych własnymi rękami jest tak duża, że nie można z niej zrezygnować, zresztą zasady, o których należy pamiętać podczas przygotowywania domowych przetworów, wcale nie są skomplikowane. Istnieje wiele technik służących konserwacji żywności w domu. Jednymi z nich są mrożenie i produkcja przetworów w słoikach jako sposób najbardziej rozpowszechniony i najprostszy. Zastosowanie innych technik (solenie, suszenie) chociaż może być przeprowadzane w domu, wymaga tak dużej przezorności, ścisłego stosowania norm higienicznych i energii, że absolutnie nie jest wymierne do rezultatu. Zamrażanie hamuje rozwój bakterii i działalność enzymów, które w przeciwnym razie ułatwiałyby rozkład produktu. Żywność przeznaczona do mrożenia musi być jak najświeższa. W przypadku mięsa lub ryb należy upewnić się, czy przed sprzedażą nie były już raz zamrożone, gdyż nie wytrzymałyby tego rodzaju traktowania po raz drugi.